Redakcja

Adres: ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 60-215 Poznań

ISSN: 2391-5587
(International Standard Serial Number,
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego)

Redaktor Naczelny

Dorota Lewandowska
tel. 602 818 040

Doświadczenia i opinie

Jeżeli chcesz podzielić się z nami ciekawymi  doświadczeniami związanymi z pracą w opiece w Niemczech, szukasz porady na tematy fachowe związane z pracą opiekunki/opiekuna za granicą, uważasz, że powinniśmy poruszyć czy omówić na naszej stronie tematy nurtujące pracowników branży opiekuńczej lub dotyczące życia, pracy i możliwości edukacji zawodowej na niemieckim rynku pracy – napisz do nas:

info@arbeitlandia.eu

Reklama i ogłoszenia

W sprawach związanych z reklamą i ogłoszeniami w internetowej jak i tradycyjne, papierowej wersji wydawnictwa prosimy o kontakt na adres:

marketing@arbeitlandia.eu