PPK dla opiekunki na umowie zlecenia!

W dniu 1 lipca 2019 roku wchodzi w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Jest to system mający na celu długofalowe oszczędzanie: pracowników, pracodawcy i państwa. Po co? Aby uzupełnić (…) Czytaj więcej

Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki…

Nieodłączną część naszej ziemi tworzy wspaniała natura. Podziwiając ją mamy okazję cieszyć się przystrojonym różnorodnie światem. Bez wątpienia przytulną scenografię tworzą rośliny. Zarówno te (…) Czytaj więcej