Kalkulator wynagrodzeń 2013

  lub       Euro / miesiąc  
Wykorzystywać przy Mini-Job (do 400 Euro) albo miesięcznym dochodzie          
nie przekraczającym 800 Euro brutto    
  w tym sporadyczny dochód poniżej 400 Euro        
    
  Przy tym uwzględnić:
%   %   %
           

Proszę po wprowadzeniu danych, a także po każdej zmianie nacisnąć „Oblicz“

*) Wyliczenia orientacyjne, bez gwarancji